Стипендије Задужбине Ђоке Влајковића за усавршавање студената

Отворен је конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за доделу 10 стипендија за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:
– учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
– боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду. Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30 000 динара по учешћу или боравку. Рок за подношење пријава је од 24.фебруара до 31.марта 2021. године.

Текст конкурса

Образац за пријаву