Семинар за геометрију и примене, 4. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. марта 2021. у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Петровић, Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу

Наслов предавања: МНОГОСТРУКОСТИ СА НЕСИМЕТРИЧНОМ ЛИНЕАРНОМ ПОВЕЗАНОШЋУ

Апстракт: Најпре ћемо дати преглед познатих резултата који се тичу несиметричне линеарне повезаности и одговарајућих кривинских тензора. Затим ћемо разматрати неке специјалне многострукости са несиметричном линеарном повезаношћу, међу којима су и уопштени Риманови простори у Ајзенхартовом смислу. Излагање проширујемо уопштеним скоро Ермитским и пара-Ермитским многострукостима и завршавамо примерима уопштених Келерових и пара-Келерових многострукости у Ајзенхартовом смислу.

Предавање је могуће пратити и на даљину. Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44