Семинар за геометрију и примене, 25. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 25. фебруара 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Мића Станковић, Природно-математички факултет, Ниш

Наслов предавања: АЈЗЕНХАРТ- КЕЛЕРОВИ ПРОСТОРИ И ХОЛОМОРФНО ПРОЈЕКТИВНА ПРЕСЛИКАВАЊА

Апстракт: Уводи се дефиниција Ајзенхарт-Келерових простора. Добијене су неке интересантне релације за пет тензора кривине и одговарајућих пет Ричијевих тензора. Уводе се холоморфно пројективна пресликавања Ајзенхарт-Келерових простора која очувавају скоро комплексну структуру. Добијени су неки инваријантни геометријски објекти ових пресликавања типа пројективних параметара Томаса и типа Вејловог тензора.

Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44