Студентски семинар, 19. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 19. фебруара 2021. са почетком у 12 часова.

Предавач: Данијела Митровић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: О ЕМУЛАЦИОНОЈ ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ КОМБИНТОРНИХ ИГАРА И ИГРИ ХАКЕНФОРБ

Апстракт: За две комбинаторне импарцијалне игре кажемо да су еквивалентне ако су им такозване Грандијеве вредности једнаке. Међутим, овај концепт не говори много о структурној сличности игара. Увешћемо појам емулационе еквиваленције комбинаторних игара који интуитивно каже да су две игре емулационо еквивалентне ако се „понашају потпуно исто“ са становишта могућих потеза у одговарајућим позицијама. Дефинисаћемо и специјалну игру на графовима, Хакенфорб, за коју се испоставља да су бројне познате комбинаторне игре емулационо еквивалентне њеној инстанци. Показаћемо да постоји и игра која није емулационо еквивалентна инстанци Хакенфорба.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G