Семинар за геометрију и примене, 11. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. фебруара 2021, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Мирјана Ђорић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПОДМНОГОСТРУКОСТИ СФЕРА

Апстракт: Уколико је амбијентна многострукост подмногострукости снабдевена неком геометријском структуром, тада имамо више могућности да истражујемо њене геометријске особине. Овом приликом приказаћемо неколико резултата везаних за подмногострукости сфера, посматрајући везу између њихове унутрашње и спољашње геометрије.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m61849be381fb38db67b8a47a576cdf86
Meeting number (access code): 183 712 4062
Meeting password: 3iSmRqv57m3