Стипендије Владе Републике Словачке за академску 2021/2022.

Министарство просвете, науке, истраживања и спорта Републике Словачке расписало је конкурс  за следеће стипендије:
– Стипендије у трајању од 3 до 10 месеци и то за основне, мастер, докторске студије као и за студијски истраживачки боравак;
– Стипендије за Летњу школа словачког језика која се одржава у августу месецу 2021. године (4 стипендије).

Рок за пријаву је 5. март 2021. Пријављивање се врши слањем целокупне документације на следећу адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26,
Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24
са назнаком : За конкурс „Стипендије Владе Републике Словачке за академску 2021/2022. годину“.

Више инфромација може се наћи на овој страници.