Семинар за рачунарство и примењену математику, 22. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 22. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: проф.др Драган Вукмировић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: DATA SCIENCE: SCIENCE OR BUZZWORD

Апстракт: У предавању се приказују основне дефиниције науке о подацима, историјат и правци даљег развоја. Истакнуте су основне дилеме и ауторско виђење сличности и разлика са блиским научним дисциплинама: математиком, статистиком, рачунарским наукама и вештачком интелигенцијом. Анализиран је профил научника за податке (data scientists), као и модалитети образовања ових стручњака. На крају, дат је низ препорука за даљи развој науке о подацима у Србији.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So
уколико предавач да своју сагласност.