Семинар за геометрију и примене, 17. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 17. децембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17 часова.

Предавач: Дејан Стојковић, University at Buffalo, The State University of New York

Наслов предавања: У ПОТРАЗИ ЗА КОСМИЧКИМ ЦРВОТОЧИНАМА

Апстракт: Космичке црвоточине, иако често коришћене у научној фантастици, у ствари представљају егзактна решења Ајнштајновиих једначина Пошто космичке црвоточине повезују две удаљене тачке у потпуно одвојеним просторима, флуксови поља могу бити одржани само у тоталитету ова два простора, а не у сваком од њих засебно. То се може експлицитно демонстрирати на примерима скаларног, електромагнетског и гравитационог поља. Та чињеница може се директно искористити у астрофизичким посматрањима у потрази за космичким црвоточинама. Конкретно, масивни објекти који се налазе у орбити црвоточине у удаљеном простору могу изазвати пертурбације орбита објеката који се налазе у нашем видљивом свемиру. Један од најинтересантнијих система у том погледу је центар наше галаксије у Сагитаријусу А*. Наиме, орбита звезде S2 око центра наше галаксије се пажљиво проучава већ више од двадесет година. Наши прорачуни показују да ће у скорој будућности орбита звезде S2 бити позната са довољном прецизношћу да би се постојање црвоточине у центру наше галакције одбацило или потврдило под одређеним условима.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:
Meeting number (access code): 174 035 5391
Meeting password: tmHGy6bA4U6