Семинар за Геометрију и примене, 3. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3.децембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: БОЈЕЊА СА 15 БОЈА И МАЛА НАТКРИВАЊА У ДИМЕНЗИЈИ 4

Апстракт: На предавању дајемо преглед основних тврђења о комбинаторици политопа са посебним акцентом над суседске политопе. Затим објашњавамо како се хроматски број појављује као једна од обструкџција за постојање малих наткривања и квазиторусних многострукости. Потом показујемо како бојење фацета политопа у димензији 4 са 15 боја може да произведе мало наткривање које је интересантно као пример који захтева да се сви могући вектори решетке у (З/2)^4 морају појавити као колоне карактеристичне матрице тог наткривања.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb0f3a271984a1152078f1de378c3ef5f
Meeting number: 174 021 4901
PasswordjPsZmpJR788