Одељење за механику, 25. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Наташа Тодоровић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ЛИЧНА СТРУКТУРА ХАОСА У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ

Апстракт: Сунчев систем је у целости испреплетен одређеним динамичким каналима који представљају важан елемент у навигацији свемирских летелица, дизајнирању мисија, али и у изненадном појављивању или нестанку комета. Поменути канали заправо делују дуж стабилних (или нестабилних) многострукости које произилазе из Лагранжевих тачака или њихових околних орбита. Због своје сложене структуре, ове многострукости било је могуће детектовати само у околини ових тачака или само дуже једне трајекторије у ограниченом домену. У излагању ћемо дати приказ до сада неоткривене глобалне архитектуре ових многострукости, од астероидног појаса до планете Уран. Показаћемо да се оне протежу као низ лучних структура дуж целе области коју смо посматрали. Јупитер, као најмасивнија планета, има и најзначајнију улогу у стварању ових многострукости, па тако и највећу улогу у брзом транспорту малих тела кроз Сунчев систем (из околине Јупитера до краја Сунчевог система стиже се за свега 10 година). Свака планета генерише своје лукове, који прожимају цео простор стварајући тако густу мрежу брзих путева, небеских ауто-путева.