Конкурс Фондације “ СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ „

Фондација „СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“ расписала је конкурс за доделу једне стипендије студентима Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију и Универзитета у Београду – Математичког факултета, уписани на студијски програм Математика, који су у завршном разреду средњошколског образовања остварили најбољи успех и који се у школској 2020/2021 финансирају из буџета Републике Србије.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Списак потребне документације налази се у тексту конкурса. Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „ СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ “.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.