Семинар за Геометрију и примене, 19. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 19. новембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Ђорђе Коцић

Наслов предавања: ЛАГРАНЖЕВ СЛУЧАЈ РОТАЦИЈЕ ТРИ ТЕЛА

Апстракт: Круто тело је систем материјалних тачака таквих да је растојање између сваке две тачке константно. Посматраћемо круто тело фиксирано у тачки О и на које делује гравитациона сила мг. Проблем кретања оваквог крутог тела још увек није решен у општем случају. Специјалан случај којим ћемо се бавити (и у коме је овај проблем комплетно решен) је случај симетричног тела.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:
Meeting number (access code): 174 483 0618
Meeting password: 4JPfwtJM9J7