Одељење за механику, 18. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 18. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КЛАСИФИКАЦИЈА ЛЕВО-ИНВАРИЈАНТНИХ МЕТРИКА НА ЧЕТВОРОДИМЕНЗИОНИМ РЕШИВИМ ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА

Апстракт: Пар $(\mathfrak g,\langle \cdot,\cdot \rangle)$ где је $\mathfrak g$ Лијева алгебра и $\langle \cdot,\cdot \rangle$ скаларни производ произвољне сигнатуре назива се метричка Лијева алгебра. Како скаларни производ на Лијевој алгебри има јединствено продужење на лево-инваријантну метрику g на одговарајућој просто повезаној Лијевој групи G, проблем класификације метрика на групи се своди на класификацију метричких алгебри.

Идеја класификације је да се изоморфне класе различитих лево-инваријантних метрика посматрају као орбите групе аутоморфизама $Aut(\matfrak g)$ која природно дејствује на простору лево-инваријантних метрика. Два нееквивалентна скаларна производа на алгебри $\mathfrak g$ дефинишу две метричке алгебре на истом простору. На предавању ће бити показано да су у случају четвородимензионих решивих Лијевих група изометричне метричке алгебре истовремено и изоморфне.