Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Марија Богићевић Сретеновић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ ОСЕТЉИВОСТИ ПЕРФОРМАНСИ БИОМЕТРИЈСКИХ СИСТЕМА У ПРОЦЕСУ АКВИЗИЦИЈЕ ОТИСКА

Апстракт: Савремено друштво је иновативно и прати развој информационо комуникационих технологија, али исто тако намеће и велике промене у људској свакодневници. Дигитална трансформација подразумева премештање великог дела људских активности у дигиталну сферу, где се као посебан проблем јавља веродостојност идентитета. Биометрија данас има велику примену у различитим делатностима, јер је савремено пословно окружење наметнуло утврђивање идентитета индивидуе као свакодневну потребу. Отисак прста је најстарија биометријска метода за аутентификацију индивидуе, а захваљујући трајности и јединствености, уједно и најзаступљенија у односу на све остале биометријске модалитете. Биће приказани кључни постулати и концепти биометријских система, са посебним акцентом на процес аквизиције отиска прста. Главна и основна претпоставка јесте да је поступак аквизиције, у комбинацији са условима у којима се спроводи, изузетно важан фактор за успешност рада биометријског система у целини. Идеја је да се може креирати модел који ће омогућити управљање идентификованим параметрима у поступку аквизиције и на тај начин подићи општи квалитет аквизираног узорка.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc.