Семинар за Геометрију и примене, 12. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12.новембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Катарина Лукић

Наслов предавања: ЛАГРАНЖЕВ ПРОБЛЕМ ТРИ ТЕЛА

Апстракт: Проблем три тела подразумева да се за дате почетне положаје и брзине три материјалне тачке одреде трајекторије по којима ће се оне кретати у складу са Њутновим законима. У оквиру предавања биће приказано Каратеодоријево решење Лагранжевог специјалног случаја проблема три тела коришћењем релативног кретања. Претпоставке тог проблема су да гравитационе силе представљају једине силе које делују у том систему и да током кретања троугао који образују три материјалне тачке остаје сличан полазном троуглу. Биће доказано да је тај троугао једнакостраничан и да су трајекторије тих материјалних тачака конусни пресеци такви да је центар маса те три материјалне тачке њихова заједничка жижа.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Wебеx платформе. Детаљи приступа:
Meeting number (access code): 174 962 6222
Meeting password: mYpp3i4wjs6