Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Сандро Радовановић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СПРЕЧАВАЊЕ НЕЖЕЉЕНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У МОДЕЛИМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

Апстракт: Алгоритми и модели машинског учења се данас користе у готово свим областима живота, од здравства па до личних асистената. Међутим, са развојем свести о приватности и заштити података, јавила се потреба да се модели машинског учења прилагоде тако да задовољавају концепте који долазе из друштвених наука, односно концепте који нису математички. Један такав концепт је бити фер. Дефинисање појма бити фер веома зависи од контекста у којем се доноси одлука, односно који се критеријуми користе у одлучивању, каква се одлука доноси, које су последице одлуке, ко је субјекат одлуке итд. Ово предавање ће се односити на пресликавање различитих концепата фер одлука у математичке концепте, као и различите начине уграђивања концепта фер одлука у алгоритме машинског учења. Како уградња било каквог концепта у алгоритме машинског учења мора да има последице по тачност модела, испитаће се и последице уградње фер одлука у моделе машинског учења.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc