Семинар за Геометрију и примене, 5. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 5. новембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Димитрије Шпадијер

Наслов предавања: КВАТЕРНИОНИ И РОТАЦИЈЕ

Апстракт: Комплексни бројеви се, између осталог, користе за представљање ротације у равни. Ротација тачке p око координатног почетка за угао $\varphi$ дата је формулом $p\mapsto e^{i\varphi}p$. За ротације у тродимензионом еуклидском простору потребни су четвородимензиони бројеви, названи кватернионима. Ротација тачке p око неке осе која садржи координатни почетак је тада дата формулом $p\mapsto qp\overline{q}$, где је q кватернион који зависи од осе и угла ротације. Кватерниони имају значајне предности у односу на друге начине представљања ротација у тродимензионом еуклидском простору.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.