Одељење за механику, 4. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 4. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова

Предавач: Марко Ћосић, Лабораторија за физику, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЗНАЧАЈ СИНГУЛАРИТЕТА ЗА КАНАЛИСАЊЕ ЈОНА КРОЗ НАНОСТРУКТУРНЕ МАТЕРИЈАЛЕ

Апстракт: Детаљно је разматрано кретање наелектрисанх честица кроз наноструктурне материјале. Потенцијал интеракције јон материјал добијен је полазећи од јон-атомског потенцијала уз коришћење континуалне апроксимације. Пресликавања почетне позиције јона у крајњу позицију, односно излазни угао, конструисана су на основу једначина кретања. Биће показано да су сва важна својства ефекта каналисања повезана са сингуларитетима уочених пресликавања.

На крају биће размотрене неке од могућих примена дугиног каналисања, као што су: могућност одређивања исправног јон-атом потенцијала интеракције, остваривања субатомске микроскопије.

Напомена: Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и новодонете мере Владе Србије и Извршног одбора САНУ, испуњени су одређени услови за организовања редовних састанака одељења и семинара у сали 301ф у Институту.

Састанцима може присуствовати највише до 10 особа, укључујући предавача/предаваче, руководиоца, особу задужену за пренос и публику.

Током састанака је неопходно постовање мера заштите (физичка дистанца 2м, ношење маски – сем предавача, хигијена руку, проветравања просторије,…).