Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. октобар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. октобра 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Александар Родић, Центар за роботику, Институт „Михаило Пупин“, Београд

Наслов предавања: ДВОНОЖНИ ХОД – КРЕТАЊЕ У ТАКТУ ИНВЕРЗНОГ МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Апстракт: Људски двоножни ход представља једно од најсложенијих кретања која су позната у живом свету. Проблем динамичке стабилности кретања и биолошке прилагодљивости човека променљивим условима физичке околине су кључна питања чије решавање је омогућило синтезу вештачког хода и развој савремених човеколиких (хуманоидних) робота. Стабилан, регуларан (усправљен) двоножни ход је од великог заначаја у медицини и рехабилитацији ортопедских и неуролошких пацијената. У основи свих решења двоножног, стабилног динамичког хода леже одговарајуће математичке реалције и теорија названа „Тачка нула момента“ која дефинише главне постулате људског кретања. Њен творац је српски научник, академик Миомир Вукобратовић из Института „Михајло Пупин“ у Београду. У овом предавњу биће теоријски расветљени главни принципи стабилности двоножног хода а кроз илустративне примере биће демонстрирани највреднији светски резултати у овој области.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc.