Одељење за математику, 23. октобар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 23. октобра 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Јелена Ивановић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СУМЕ МИНКОВСКОГ У СЛУЖБИ ТРУНКИРАЊА

Апстракт: Сумирање Минковског је једна од најелементарнијих операција над скуповима тачака, па тиме и над политопима као конвексним омотачима својих темена. Међутим, и поред њене једноставности, резултат јој је интуитивно врло непредвидив, нарочито у општем случају сабирања више политопа различитих димензија са великим бројем темена. Уз помоћ ове операције дефинисане су познате фамилије зонотопа и нестоедара, али до сада нема резултата који дефинише везу између ове операције и операције трункирања политопа у датој страни. Наиме, поставља се питање који политоп треба сабрати са задатим произвољним политопом, не би ли њихов збир био трункација задатог политопа у задатој страни, до на комбинаторну (нормалну) еквиваленцију. На предавању ћемо одговорити на ово питање и илустровати директну примену овог резултата у генерисању фамилије простих политопа проширеног интервала нестоедара, то јест геометријској реализацији симплицијалних комплекса сачињених од вишеструко угњежђених скупова.