Одељење за механику, 21. октобар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 21. октобра 2020. у сали  301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Срђан Петровић, Институт за нуклеарне науке „Винча“

Наслов предавања: СИНГУЛАРИТЕТИ У КЛАСИЧНОЈ ДИНАМИЦИ ЧЕСТИЦА У ОГРАНИЧЕНИМ СИМЕТРИЧНИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА – ЕФЕКАТ ДУГИНОГ ЈОНСКОГ КАНАЛИСАЊА У КРИСТАЛИМА И НАНОЦЕВИМА

Апстракт: Ефектом дугиног каналисања се систематски задњих око 30 година бави група у Лабораторији за физику Института за нуклеарне науке ″Винча″. Као резултат, недавно је објављена и самостална обимна научна монографија код познатог издавача Спрингер-Натуре [1]. Заснована је теорија дугиног каналисања јона у кристалима и наноцевима [2], као генерализација модела, када је први пут предложено постојање дуга у врло танким кристалима [3]. Треба истаћи да су недавно дати и значајни доприноси у објашњењу дугиног каналисања квантних честица [4, 5]. Ово излагање ће бити посвећено класичном случају и акценат ће бити на математичкој проблематици која је присутна у наведеном физичком ефекту. Ради се о сингуларитетима у класичној динамици у ограниченим симетричним потенцијалима. Овај математички аспект није систематски изучаван у случају дугиног каналисања и покушаћу да формулишем проблеме који би у том контексту били интересантни.

[1] N. Nešković, S. Petrović, and M. Ćosić, Rainbows in Channeling of Charged Particles in Crystals and Nanotubes (Springer Nature, Cham, 2017).
[2] S. Petrović, L. Miletić, and N. Nešković, Theory of rainbows in thin crystals: The explanation of ion channeling applied to Ne10+ ions transmitted through a Si thin crystal, Physical Review B 61, 184(2000).
[3] N. Nešković, Rainbow effect in ion channeling, Physical Review B 33, 6030 (1986).
[4] S. Petrović, M. Ćosić, and N. Nešković, Quantum rainbow channeling of positrons in very short carbon nanotubes, Physical Review A 88, pp. 012902/1 – 012902/11 (2013).
[5] M. Ćosić, S. Petrović and S. Bellucci, Coordinated self-interference of wave packets: A new route towards classicality for structurally stable systems, Scientific Reports (accepted for publication).

Напомена: Детаљи предавања могу се наћи на страници:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mechcoll.oct2020.php

Уколико предавач да своју сагласност, снимљено предавање може се погледати путем линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sL2JyyLQwBsoyKaZS.