Семинар за рачунарство и примењену математику, 13. октобар 2020.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 13. октобра 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Сања Вукићевић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МОДЕЛ ТЕЛЕРЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ЗАСНОВАН НА ИНТЕРНЕТУ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА

Апстракт: Предмет истраживања је развој модела телерехабилитације заснован на примени Интернета интелигентних уређаја (IoT). Централни проблем који се разматра је испитивање могућности примене IoT, wearable computing-а, мобилних технологија и рачунарства у облаку за развој модела телерехабилитације, којим ће се пружати здравствена нега пацијентима на даљину, контролисана и вођена од стране стручног медицинског кадра. Фокус је на примени телерехабилитационих сервиса у области креирања, спровођења и праћења физикалне терапије на даљину. Модел укључује интелигентне сензоре за праћење моторике тела, адаптивни телерехабилитациони садржај у форми игре, сервисе у облаку и веб интерфејс за интеграцију са здравственим информационим системима. У експерименталном делу, предложени модел је успешно имплементиран и евалуиран кроз две експерименталне студије са особама с моторичким сметњама. Прва студија је показала солидан напредак у моторичким вештинама горњих удова и бољи визуелни фокус код једног испитаника који се опорављао од можданог удара у кућним условима. Друга студија је спроведена у основној школи за едукацију и рехабилитацију деце „Радивој Поповић“ у Земуну са децом с поремећајем аутистичног спектра. Резултати друге студије показали су статистички значајно побољшање грубих моторичких вештина, висок степен мотивације, ангажованост и добро расположење код испитаника током трајања телерехабилитационе терапије.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc