Грађевински факултет Свеучилишта у Ријеци – конкурс за докторанта

Грађевински факултет Свеучилишта у Ријеци расписао је натјечај за докторанта са завршеним студијем из подручја технике, математике или физике и идеално с експертизом из подручја рачунске механике за рад на пројекту Хрватске закладе за знаност. Кандидати с добрим знањем из парцијалних диференцијалних једнаџби математичке физике су посебно добродошли. Текст натјечаја може се пронаћи на веб страници Факултета (радно мјесто бр. 3),

као и на Euraxess порталу.