Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. јун 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан на даљину, у уторак 23. јуна 2020. са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Јовић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КУН-ТАКЕРОВИ УСЛОВИ ОПТИМАЛНОСТИ У ВЕКТОРСКОЈ ОПТИМИЗАЦИЈИ

Апстракт: У овом предавању размотрићемо услове оптималности за добро познат гладак проблем оптимизације по непрекидном времену. Неки претходни услови оптималности за глатке и неглатке проблеме су некоректни, јер су добијени коришћењем погрешних теорема из литературе. Проблем је разматран у концепту Парето оптималности.

Праћење предавања могуће је искључиво преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc
Приступ је слободан и није потребно да се слушаоци логују.