Конкурс за асистентска места на Машинском факултету

Због повећаног обима вежби на математичким и информатичким предметима, Катедра за математику Машинског факултета у Београду објавиће током јуна конкурс за пријем једног асистента (студента докторских студија) у радни однос на 3 године. У јесењем семестру планира се плаћено ангажовање на одређени (пробни) период још 2 студента докторских студија (превасходно оних који су редовне студије завршили на смеровима за примењену математику,  програмирања, информатику), са почетком ангажовања од 1.септембра, а најкасније 1.октобра. Уколико се кандидати покажу квалитетним за обављање посла, могуће је после пробног периода расписивање конкурса у асистентско звање. За све информације заинтересовани кандидати се јављају шефу катедре за математику, проф. Миодрагу Спалевићу на мејл: mspalevic@mas.bg.ac.rs.