Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ХАЈЗЕНБЕРГОВА ЕКСТЕНЗИЈА

Апстракт: У предавању ће бити представљена конструкција којом се n-димензиона Лиова алгебра проширује за две димензије тако да је једна нова не-нула Лиова заграда управо Хајзенбергова. Може се покажати да је овакво проширење такође Лиова алгебра. Ова конструкција је у нешто опширнијем облику први пут описао Мабаракзјанов 1963. године у раду којем класификује решиве Лиове алгебре нижих димензија. У недостатку бољег термина, конструкцију ћемо назвати Хајзенбергова екстензија. У предавању ће бити разматрана специјална својства које имају алгебре добијене описаном екстензијом, а посебна пажња ће бити посвећена 4-димензионом случају.