Годишњи позив за стручну праксу у компанији Телеком Србија

Компанија Телеком Србија је отворила позив за обављање обавезне стручне праксе за студенте Универзитета у Београду током 2020.године. Конкурс је отворен од 3.марта до 3.априла.

Предвиђено је да до краја године буде организована пракса за укупно 80 студената завршних година првог степена студија и студената мастер студија из следећих области: телекомуникације, рачунарска техника, информатика и информациони системи.

Обавезна стручна пракса се обавља према програму који дефинишу факултети уз менторско праћење у различитим дирекцијама у оквиру компаније Телеком Србија. За сваког студента на пракси биће обезбеђена менторска подршка. Предвиђено трајање праксе је месец дана, а почетак праксе биће дефинисан у договору ментора и студента.

Реализација обавезне стручне праксе ће се обавити, на основу потписаног Уговора о сарадњи између компаније Телеком Србија и Универзитета у Београду, преко Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената.

За пријављивање за праксу потребно је да студенти направе налог, поставе своју биографију и пријаве се на конкурс за праксу у компанији Телеком Србија на порталу www.studentskapraksa.com и доставе имејлом компанији отворен и потписан упут за праксу који издаје факултет.