КГТА семинар, 9. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 9. марта 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Јелена Ивановић

Наслов предавања: ЕФЕКАТ ТРУНКИРАЊА ПОЛИТОПА ПОМОЋУ СУМА

Апстракт: Сумирање Минковског је једна од најелементарнијих операција над скуповима тачака, па тиме и над политопима као конвексним омотачима својих темена. Међутим, и поред њене једноставности, резултат јој је интуитивно врло непредвидив у општем случају сабирања више различитодимензионалних политопа са великим бројем темена. Уз помоћ ове операције дефинисане су познате фамилије зонотопа и нестоедара, али до сада нема резултата који дефинише везу између ове операције и операције трункирања политопа у датој страни. Наиме, поставља се питање који политоп треба сабрати са задатим произвољним политопом, не би ли њихов збир био трункација задатог политопа у задатој страни, до на комбинаторну (нормалну) еквиваленцију. У предавању ћемо одговорити на ово питање и илустровати директну примену овог резултата у генерисању фамилије простих политопа проширеног интервала нестоедара, тј. геометријској реализацији симплицијалних комплекса сачињених од вишеструко угњеждених скупова.