Оглас – Машински факултет

Катедри за математику на Машинском факултету у Београду је потребан сарадник у настави који би држао вежбе из рачунарских предмета студентима нижих година током ове школске године почев од марта месеца.

Непходно је да одговарајући кандидат буде студент докторских студија математике – по могућству на смеровима Р или евентуално Примењеној математици, при чему и докторанди осталих смерова могу да уђу у оптицај.

Уколико би се кандидат, на обострано задовољство, показао као примеран у обављању посла, могао би у наредној школској години да буде примљен и за асистента.

Заинтересовани кандидати се могу путем е-mail-а јавити шефу Катедре за математику на Машинском факултету у Београду, професору Миодрагу Спалевићу, на адресу mspalevic@mas.bg.ac.rs