Одељење за математику, 27. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 27. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15. У питању је заједнички састанак са Семинаром за логику.

Предавач: Милош Аџић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ГЕДЕЛОВА ПРЕДАВАЊА ИЗ ЛОГИКЕ

Апстракт: Гедел је 1939. године одржао један основни курс из логике науниверзитету Нотр Дам, у Индијани. Четири године пре тога одржао је један сличан курс на универзитету у Бечу. Рукописи белешки за оба та курса су сачувани у Геделовој заоставштини. Предавач је заједно са Костом Дошеном приредио за објављивање белешке за курс на Нотр Даму. На предавању ће бити речи о садржају и значају тих Геделових курсева.