Семинар за геометрију, образовање и визуализацију са применама, 3. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3. марта 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милан Златановић, Природно-математички Факултет у Нишу

Наслов предавања: КОНЕКСИЈЕ ГЕНЕРАЛИСАНИХ РИМАНОВИХ ПРОСТОРА

Апстракт: У раду се бавимо конексијама са (анти-симетричном) торзијом на несиметричној Римановој многострукости које задовољавају Ајнштајнову метричку једначину (у даљем раду овај простор називамо НГТ са торзијом). Показује се да је скоро Хермитска НГТ многострукост ако и  само ако је она близу Келерова многострукост. У случају скоро контактне метричке НГТ многострукости дефинисана је нова класа скоро контактних метричких многострукости. Слична разматрања нас доводе до дефинисања нових класа скоро пара-Хермитских и скоро пара-контактних метричких многострукости. Једначине су дате у функцији одговарајућих Нијенхуис тензора и спољног производа анти-симетричног дела несиметричне Риманове метрике.

Резултати су из заједничког рада са проф. Стефаном Ивановим и детаљи се
могу наћи на сајту: http://arxiv.org/abs/1503.05217.