КГТА семинар, 1. март 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 1. марта 2016. од 14-16h у сали 844 Математичког факултета, V спрат.

Креда Луталица: Шта знамо а шта не о дискретној Морсовој теорији?

Апстракт: Дискретна Морсова теорија је метод којим се комбинаторни објекти
(нпр. симплицијални комплекси) анализирају као да су многострукости. Биће
приказане неке примене овог метода као и неки отворени правци
истраживања.