Одељење за математику, 26. фебруар 2016.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. фебруара 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКО-ГЕОМЕТРИЈСКИ ПРИСТУП КРЕТАЊУ КРУТОГ ТЕЛА: ВИШЕДИМЕНЗИОНА УОПШТЕНЈА И ИНТЕГРАБИЛНОСТ

Апстракт: Кретање крутог тела представља један од најважнијих и највише изучаваних система класичне механике. Појавом алгебарско-геометријског метода интеграције средином 20. века направљен је важан прогрес у теорији интеграбилних система. Предавање ће бити фокусирано на примену овог метода на проблеме интеграбилности тешког крутог тела које има непокретну тачку и на одговарајућа вишедимензиона уопштења.