КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА у форми едукације за област географских информационих Система (ГИС)

GDi GISDATA doo Beograd отвара конкурс за доделу стипендија студентима факултета и високих струковних школа. Стипендија подразумева едукацију у области географских информационих система (ГИС) на водећој глобалној ГИС платформи – Esri ArcGIS.

Заинтересовани студенти треба да доставе:
– Биографију
– Мотивационо писмо са јасно исказаном мотивацијом за учење и рад у
области ГИС-а
– Предлог и концепт идејног ГИС пројекта који би био предмет разраде на
радионици у оквиру едукације (не дуже од 1 стране А4)

Документација се доставља у електронском облику на следећу е-маил
адресу: info.belgrade@gdi.net са назнаком “За конкурс за доделу стипендија”.

Рок за подношење пријава је 15.02.2016. године.

Више информација на:

https://www.linkedin.com/pulse/konkurs-za-dodelu-stipendija-u-formi-edukacije-oblast-vojkan-gajovi%C4%87?trk=prof-post