ARGO семинар, 27. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 27. децембра 2018. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15.

Предавач: Петар Вукмировић, Универзитет у Амстердаму.

Наслов предавања: ПРОШИРИВАЊЕ ДОКАЗИВАЧА ЛОГИКЕ ПРВОГ РЕДА НА ЛОГИКУ ВИШЕГ РЕДА

Апстракт: Деценије рада су уложене у развијање ефикасних рачуна, структура података, алгоритама и хеуристика за аутоматске доказиваче за логику првог реда. Доказивачи за логике вишег реда заостају у погледу ефикасности. Рад који представљам приказује имплементацију доказивача за логику вишег реда базираног на врло напредом суперпозиционом доказивачу Е. Овај ред објашњава један начин на који се прилагођавају структуре података, алгоритми и хеуристике како би се подржала логика вишег реда без ламбда израза, формализам који подржава парцијалну апликацију и примењене променљиве. Наш приступ показује две битне предности у односу на развој доказивача за логику вишег реда испочетка: задржавамо високе перформансе доказивача за логику првог реда и успевамо да решимо и до 15% више проблема у односу на традиционални приступе засноване на превођењу у логику првог реда. Логика вишег реда без ламбда израза представља први корак ка проширењима на друге логике вишег реда.

Детаљније информације се могу пронаћи на:
http://argo.matf.bg.ac.rs/?content=seminar_sr_lat
http://computing.matf.bg.ac.rs