Семинар за механику, 26. децембар 2018.

Ове године Семинар за механику (Математички методи механике) обележава 25 година рада. Поводом јубилеја, Семинар организује три предавања у среду, 26. децембра у сали 301ф Математичког института САНУ по следећем радпореду.

Среда, 26. децембар са почетком у 14:15

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ, Универзитет у Тексасу

Наслов предавања: ТРОУГАОНЕ ШЛЕЗИНГЕРОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ, СУПЕРЕЛИПТИЧКЕ КРИВЕ И РАЦИОНАЛНА РЕШЕЊА ПЕНЛЕВЕОВИХ VI ЈЕДНАЧИНА

Среда, 26. децембар са почетком у 16:15 (заједнички састанак са Одељењем за математику, у сарадњи са Српском академијом нелинеарних наука)

Предавач: Миливој Белић, Уневерзитет у Катару

Наслов предавања: TALBOT CARPETS BY ROGUE WAVES

Апстракт: Rogue waves are giant nonlinear waves that randomly appear and disappear in oceans and optics. Talbot carpets are ordered recurrent images of linear light and plasma waves. We demonstrate how to produce Talbot carpets by rogue waves.

Среда, 26. децембар са почетком у 18ч (заједнички састанак са Одељењем за математику)

Предавач: Милена Радновић, Математички институт САНУ, Универзитет у Сиднеју

Наслов предавања: О АСИМПТОТИЦИ РЕШЕЊА ПЕНЛЕВЕОВИХ ЈЕДНАЧИНА

Апстракт: У овом предавању ћемо изложити конструкцију и геометријски опис простора почетних вредности за Пенлевеове једначине. Затим ћемо приказати резултате о асимптотском понашању Пенлевеових трансцендената у том простору, када независна променљива тежи бесконачности. Резултати су добијени у заједничком истраживању са Налини Јоши.