Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: проф.др Зоран Шеварац, Факултет организационих наука-Универзитет у Београду

Наслов предавања: APACHE NETBEANS

Апстракт: Apache NetBeans је једно од три најзначајнија развојна окружења за програмски језик Јава од посебног значаја за едукативну примену, и једино развојно окружење на свету којим у потпуности управља заједница. На предавању ће бити речи о настанку овог пројекта на Универзитету у Прагу, пут кроз компаније Sun и Oracle до актуелног преласка у Apache фондацију на отворени (open source) модел развоја. У предавању ће посебно бити приказано како студенти и наставници Универзитета у Београду доприносе овом пројекту. Биће приказани реализовани пројекти и постигнути резултати, и приказани планови за будући развој.