Семинар из астрономије и астрофизике, 25. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 25. децембра 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Проф. др Мишко М. Милановић, Географски факултет-Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА ОПТИМАЛНОГ КОЛИчНИКА ВЕГЕТАЦИОНОГ ИНДЕКСА (NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX – NDVI) У АНАЛИЗИ ВЕГЕТАЦИЈЕ

Апстракт: Вегетациони индекси у даљинској детекцији, нормализују спољашње ефекте који директно утичу на квалитет сателитских снимака (најчешће се мисли на Сунчево зрачење), затим повећавају осетљивост на вегетационе биофизичке параметре, нормализују унутрашње ефекте, као што су топографија, варијације топографије, варијације позадине лишћа и на крају, приказују разлике у жбунастој и дрвенастој вегетацији, односно, високом и ниском растињу. За попис вегетације и добијање снимака вегетационог покривача, биће представљен оптимални количник вегетационог индекса (NDVI). После дефинисања врсте вегетационог индекса који ће се користити у раду, приступило се одређивању снимака потребних за анализу. Снимци који се користе за добијање оптималног количника вегетационог индекса су: снимак добијен са црвеног канала (видљиви део спектра, Red – 0,6 микрометара – 0,7 микрометара) и снимак добијен са блиског инфрацрвеног канала (NIR – 0,7 микрометара – 1,5 микрометара). Ови канали су најпогоднији, јер вегетација има висок степен рефлексије светлости, али слаб степен рефлексије блиског инфрацрвеног спектра и уопште црвеног, тако да ће се јасно издвајати (оцртавати) површине под вегетацијом. Доступни снимци за рад су са сателита LANDSAT 8, просторне резолуције 30м (бесплатно се могу преузети са сајта www.usgs.gov). У наменском GIS софтверу за обраду сателитских снимака, Idrisi (Географски факултет у Београду поседује лиценцу), приступило се добијању резултата. У модулу поменутог софтвера који се односи на процењивање сателитских снимака, Image Calculator, урађена је корекција снимака (канали: Red и NIR): NDVI = (NIR-Red)/(NIR + Red).