Одељење за математику, 19. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 19. октобра 2018, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Горан Ђанковић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ХИПОТЕЗА О СЛУЧАЈНИМ ТАЛАСИМА ЗА АЈЗЕНШТАЈНОВЕ РЕДОВЕ

Апстракт: Главни циљ истраживања у „квантном хаосу“ је испитивање веза између квантне механике и „класичног хаоса“, који проучава понашање динамичких система који су јако сензитивни у односу на почетне услове. Једно од основних питања је испитивање статистичких својстава сопствених функција асоцираних квантном систему које имају велике сопствене вредности.

„Аритметички квантни хаос“ проучава наведена питања на једној посебној класи аритметичких многострукости, где се та питања могу преформулисати у терминима аутоморфних форми и аутоморфних L-функција. На предавању ћемо се детаљније упознати са „хипотезом о случајним таласима“ и навести неке скорашње резултате у правцу те хипотезе за случај Ајзенштајнових редова, добијене техникама аутоморфних L-функција.