Праксе из рачунарства – први кораци професионалца: пријаве, интервјуи и искуства

У оквиру Семинара за рачунарство одржаће се предавање „Праксе из
рачунарства – први кораци професионалца: пријаве, интервјуи и искуства“
у четвртак 12.11.2015 у 18 сати у сали 718, Математички факултет.

Предавач: Петар Величковић
Faculty of Computer Science and Technology, University of Cambridge

Сажетак предавања:
Праксе представљају шему која је учинила будућим рачунарским научницима
(поготово програмерима) врло олакшан улаз на компетитивно тржиште послова.
Оне представљају могућност да се, још током студија, на кратак период (2-3
месеца) студенти директно укључе у рад компанија које их интересују, што
углавном са собом доноси и сигурну понуду за посао по завршетку.

Детаљније о предавању и предавачу.