Семинар за геометрију, образовање и визуелизацију са применама, 29. октобар 2015.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 29. октобра 2015. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Милица Грбовић, Природно-математички факултет у Крагујевцу

Наслов предавања: Делта инваријанте и њихова примена у Келеровој геометерији

Апстракт: Један од основних проблема у теорији подмногострукости је имерзибилност (или неимерзибилност) Риманове многострукости у Еуклидски простор (или у просторну форму).

Годинама је једини познат потребан услов да нека Риманова многострукост допусти минималну изометријску имерзију у неки Еуклидски простор био непозитивност Ричијевог тензора.

1968. године је Чен почео радити на постављању строжијих услова који морају бити испуњени како би минимална изометријска имерзија Риманове многострукости у Еуклидски простор била изводљива.

Тада се јавила потреба за увођењем нових типова Риманових инваријанти, па Чен деведесетих година уводи такозване делта кривинске инваријанте на Римановим многострукостима.

Биће речи о делта инваријантама са применама прво, на Римановим многострукостима, а затим на Келеровим многострукостима, увођењем тотално реалне делта инваријанте и Келерове делта инваријанте.