Семинар из астрономије и астрофизике, 20. март 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 20. марта 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Виктор Радовић, Математички факултет

Наслов предавања: ПОРТАЛ ЗА АНАЛИЗУ ФАМИЛИЈА АСТЕРОИДА

Апстракт: Веб портал за анализу фамилија астероида (Asteroids Family
Portal – AFP) је интерактивни портал који на једном месту обједињује велики број различитих података везаних за фамилије астероида, као и алате који омогућавају њихову анализу и визуелно представљање. У оквиру портала омогућена је примена методе хијерархијског груписања која се користи за идентификацију чланова фамилија астероида, идентификација уљеза, добијање расположивих физицких података о астероидима, каталози сопствених елемената итд. У овом предавању ће бити објашњен значај портала, имплементирани алати као и алгоритми по којима они функционишу. На крају ће бити дат кратак преглед даљег развоја портала.