ЈКП Инфостан технологије – software developer

ЈКП Инфостан технологије запошљава програмере.

Квалификације:

  • Искуство у ASP.NET развоју,
  • Искуство у миграцији база података,
  • Пројектовање, развој и програмирање апликација коришћењем следећих језика и технологија: C#, ASP.NET, XML, CSS, HTML, Bootstrap, .NET, WebServices, JavaScript, Team Foundation Server, Clarion for windows, AB Suite
  • Добро знање програмирања на различитим оперативним системима и платформама
  • Искуство са Oracle и MS SQL базама података.
  • Искуство у функционалном тестирању, не-функционалном тестирању, тестирању јединичних тестова, интеграцији тестирања, отклањању грешака уз коришћење и примену процеса и алата за оклањање грешака
  • Пожељно сертификат за развој апликација (Application Developer Certification), Мастер (Master’s Degree), алтернатива: студенти – апсолвенти.

Пожељно је поседовање знања из наведених области, али не нужно свих. Заинтересовани кандитати треба да доставе CV на електронску адресу sinisa.mladenovic@infostan.rs