Generali Osiguranje Srbija тражи програмера у Дирекцији за ИТ

Опис посла и услови

Ако се препознајете у нашем огласу, позивамо вас да пошаљете радну
биографију до 02. новембра 2015. године на e-mail:
zorica.stepanic@generali.rs

Захваљујемо свим кандидатима на интересовању за рад у нашем тиму. Са
кандидатима који уђу у ужи круг контактираћемо у вези са наредним
корацима у процесу селекције.

Пријављивањем на конкурс дајете сагласност да се ваши лични подаци
користе у сврху регрутације и селекције за отворена радна места у Generali
Osiguranju Srbija a.d.o. Сви подаци које будемо обрађивали биће
поверљиви и неће бити доступни трећим лицима.