Одељење за математику, 8. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 8. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Ђорђије Вујадиновић, Природно-математички факултет, Подгорица

Наслов предавања: СПЕKТРАЛНА АСИМПТОТИKА KОШИЈЕВОГ ОПЕРАТОРА НА ПРОСТОРИМА АНАЛИТИЧKИХ И ХАРМОНИЈСKИХ ФУНKЦИЈА ПРОСТО ПОВЕЗАНОГ ДОМЕНА

Апстракт: На предавању ће бити изложене следеће теме:
-Kошијев и логаритамски потенцијал на ограниченим доменима равни,
-Бергманова пројекција за случај диска,
-Kомпактни оператори на Хилбертовим просторима и сингуларни број,
-Историјат проблема и новији резултати.