ИТ пракса у фирми ComIT Inernational

ComIT International организује стручну праксу за позицију Web developer-a. Тражимо младу и амбициозну особу која би обавила стручну праксу од 3 месеца у нашој фирми и након тога наставила да ради са нама. Позиција Web developer-a би подразумевала развој и одржавање веб апликација и сајтова, као и израђивање техничке документације.

Потребне квалификације:

  • Добро познавање енглеског језика
  • Познавање PHP и MySQL, Bootstrap toolkit-a, HTML, CSS, JS, JQuery
  • Пожељно искуство у раду са Symfony, Phalcon, CodeIgniter и Laravel framework-ом

Тражимо особу која уме да комуницира на леп начин, поштује обавезе и рокове и има жељу да се усавршава, а нудимо веома пријатну и опуштену атмосферу, стимулативну радну средину и шансу за професионално напредовање Ваше пријаве са биографијом можете послати на: contact@comit.co.rs Веб сајт: comit.rs