КГТА семинар, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10.октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ПАРАДОКСАЛНА ТИАНГУЛАЦИЈА, МЕБИЈУСОВЕ ТРАКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ

Апстракт: Мебијусова трака се може триангулисати малим бројем троуглова тако да не постоји њено улагање у простор које је линеарно (афино) на сваком троуглу. Ово је полазни пример приче о улагањима симплицијалних комлекса у просторе виших димензија и важним феноменима тополошке, геометријске и комбинаторне природе који се ту јављају.