Семинар за механику, 13. септембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 13. септембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Јована Ђуретић, Математички факултет, Београд

Наслов предавања: АЛГЕБАРСКА СВОЈСТВА СПЕКТРАЛНИХ ИНВАРИЈАНТИ У ФЛОРОВОЈ ХОМОЛОГИЈИ

Апстракт: Флорова хомологија је главни алат у симплектичкој и контактној геометрији. Филтрација ове хомологије функционалом дејства омогућава нам да дефинишемо спектралне инваријанте. На предавању ћемо мотивисати ове инваријанте и објаснити како се оне дефинишу. Такође ћемо показати како се инваријанте слажу са разним производима на Флоровој хомологији.