Отворени нови конкурси за размену студената у оквиру програма Erazmus+ KA1

Обавештавамо Вас да су управо отворени нови конкурси за размену студената у оквиру програма Erazmus+ KA1.

Кокурси су отворени од 14. јула 2017. до 20. октобра 2017. године, а односе се на боравак на неком од универзитета-партнера почевши од фебруара 2018. године. Препорука је да се боравак на универзитета-партнера планира у периоду од 1. марта 2018. до 31. јула 2018.

Сви отворени конкурси, неопходна документација и услови конкурса могу се наћи на платформи MOBION http://mobion.bg.ac.rs, у делу Отворени позиви http://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Сви кандидати треба да се пријаве на Mobion платформу где се и подноси неопходна домументација у електронском облику. Информације о неопходној документацији за пријаву могу се наћи на страни:  http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments
На истој страни може се наћи формулар за Learning agreement за студенте.

Студенти који намеравају да конкуришу за размену имају следеће обавезе:

1. Прикупити сву неопходну документацију (и Learning agreement и позивно писмо од стране ментора за студенте докторских студија) и тек након тога да аплицирати на Mobion платформу.

2. Уредно попунити и потписати Learning agreement, унети предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета). Learning agreement за студенте потписује продекан за наставу факултета.

3. Студенти докторских студија треба да се додатно и пронађу ментора на страном универзитету од којег ће добити позивно писмо. Позивно писмо које потписује ментор са страног универзитета треба приложити на платформи Mobion.

4. Јавити се мejлом кооординаторима за међународну сарадњу Математичког факултета, Драгани Илић (dilic@matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast@matf.bg.ac.rs) ради договора око појединости и помоћи за пријаву.

Неопходно је да се кандидати придржавају рока за конкурисање, јер продужења рока неће бити.