ПРАКСА за више практиканата-програмера у компанији Khaoticen Србија

Компанија Khaoticen (www.khaoticen.com), са развојним одељењима у Србији и са присуством на тржишту Русије, централне и источне Европе, Блиског истока и Африке, лидер је у области развоја софтвера и заштите информација.

У развојно-истраживачко одељење у Београду, позива дипломце и студенте завршних година основних и мастер академских студија Математичког факултета на праксу у трајању од 3 месеца са могућношћу запослења по завршетку праксе.

Програм праксе обухвата:
– едукацију у области развоја софтвера и заштите информација,
– стицање радног искуства у пријатном окружењу,
– упознавање са добрим примерима из ИКТ праксе,
– могућност професионалног и стручног развоја,
– награде у складу са резултатима,
– потврду о завршеној пракси.

Услови:
– завршене основне или мастер академске студије или мање од 3 испита до краја основних или мастер академских студија на смеру информатика, рачунарство и информатика, као и други релевантни смерови,
– добро познавање програмског језика C++,
– пожељно је познавање програмског језика Јава,
– пожељно је познавање програмског језика PHP,
– жеља за сталним учењем,
– спремност за тимски рад и поштовање организационих стандарда.

Биографију са мотивационим писмом и фотографијом потребно је послати на е-маил praksa@khaoticen.com до 10. септембра 2015. Додатне информације о програму праксе могу се добити на телефон 069/60 10 05 радним данима од 13 до 15 часова.